Odpowiedzialne wykorzystywanie energii

Proces produkcji w fabrykach GRAF opiera się na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, wykorzystujących niewielkie ilości zasobów. Nasze nowe maszyny do formowania wtryskowego, zużywają znacznie mniej energii, niż starsze rozwiązania. Dzięki instalacji odzyskującej ciepło, energia wytworzona w czasie produkcji może być później wykorzystana do ogrzewania budynków, znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego. W ten sposób zmniejszamy emisję CO2.

By móc wyprodukować zbiornik Carat S, GRAF wybudował największą na świecie maszynę do formowania wtryskowego. Zużycie energii potrzebnej do przetworzenia kilograma surowca jest o ponad 85%* niższe, niż średnia w branży.

*Źródło: Plastverarbeiter magazine, Marzec 2010

Firma GRAF posiada certyfikat ISO 50001 "Zarządzanie energią". Po wprowadzeniu wspomnianego systemu zarządzania w fabryce w Teningen, jesteśmy w stanie dokładnie monitorować zużycie energii, a każda wykorzystywana w procesie produkcji maszyna, ma nadany współczynnik energetyczny. Wszystkie zwyżki poboru mocy są analizowane, by w następnym cyklu produkcyjnym można ich było uniknąć.