Największa na świecie gama produktów do zarządzania wodą

Od 60 lat marka GRAF jest synonimem wysokiej jakości produktów z tworzywa sztucznego. W 1974 r. wprowadziliśmy na rynek pionierskie rozwiązania do magazynowania wody deszczowej, a obecnie możemy się poszczycić najróżnorodniejszą na świecie gamą produktów do zarządzania wodą.

Jedno jest pewne: powinniśmy szanować zasoby wody pitnej - wbrew pozorom nie ma potrzeby używania jej za każdym razem. Dzięki produktom GRAF można wykorzystywać deszczówkę do podlewania ogrodu, sprzątania, prania oraz spuszczania wody w toalecie. W przeciętnym domu można zaoszczędzić do 50% wody pitnej, w budynkach użytkowych aż do 85%. Mały gest, a zmienia tak wiele.

Budynki, które nie są podłączone do kanalizacji mogą rozwiązać problem ścieków przy pomocy przydomowych oczyszczalni ścieków GRAF. Tak oczyszczone ścieki spełniają normy do odprowadzania ich do cieków wodnych lub rozsączania w gruncie. Oczyszczalnia ścieków łatwo dostosowuje się do trybu życia użytkownika, np. podczas dłuższej nieobecności przełącza się w tryb urlopowy, by zaoszczędzić energię. Dzięki wysokiej wydajności oczyszczania ścieków zmniejsza się częstotliwość wywozu osadów, co również pomaga ograniczyć koszty związane z eksploatacją oczyszczalni.

Nasze produkty pomagają również w zapobieganiu podtopieniom. Obecnie jest coraz mniej terenów zielonych, co zaburza naturalny cykl obiegu wody. Dzięki skrzynkom rozsączającym GRAF, woda opadowa jest gromadzona, a następnie powoli rozsączana w gruncie, co zmniejsza zagrożenie powodziami.