Najbliższe szkolenia techniczne

GRAF Polska zaprasza na szkolenia techniczne dla instalatorów, odbywające się w siedzibie firmy w Skierniewicach. Szkolenie trwa ok. 5 godzin - w jego trakcie prezentowane są najnowsze rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zapisy i dodatkowe informacje: jolanta.sych@grafpolska.pl

Szkolenia są bezpłatne.

Przykładowy program:

 

SZKOLENIE  AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW  GRAF POLSKA

1. Informacje wstępne

2. Przedstawienie zasady działania i budowy oczyszczalni ONE2CLEAN, actibio i innych

3. Przedstawienie opisu i zasady montażu oczyszczalni GRAF

  • Działania, które należy wykonać przed przystąpieniem do prac montażowych
  • Ustawienie zbiorników w wykopie
  • Postępowanie przy posadowieniu oczyszczalni w ziemi
  • Montaż urządzeń
  • Obsługa  sterowania, sprężarki

4. Zapoznanie uczestników szkolenia z czynnościami  montażowymi, serwisowymi.

  • ONE2CLEAN, actibio, inne produkty GRAF
  • Teoria (sala wykładowa)
  • Praktyka (hala produkcyjna)

5. Zapoznanie uczestników z rodzajami automatyk sterujących pracą urządzeń

6. Najczęściej popełniane błędy

7. Przerwa obiadowa

8. Przedstawienie zasad funkcjonowania Autoryzowanych Serwisantów, proponowanych usług serwisowych, propozycji sprzedaży usług serwisowych.

9. Podsumowanie